تبلیغات
 معادلسازی سابقه کار به مدرک دانشگاهی معتبر - اخذ مدارک دانشگاهی بر اساس سوابق شغلی شما

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت www.taktaz.ws مراجعه نمایید و جهت مشاوره تلفنی با شماره 09196248865 تماس حاصل نمایید


مدارک لازم جهت دریافت مدارک به شرح ذیل است

چه مواردی قابل تبدیل به مدارک دانشگاهی میباشد ؟

 آنچه بسیار حائز اهمیت است ، اینست که شما بدون نیاز به گذراندن واحد درسی و یا قبولی در آزمون ورودی این دانشگاهها ، در صورت داشتن سوابق کاری و گذراندن دوره های علمی غیر آکادمیک ، مدارک معتبر دانشگاهی دریافت نمایید.

در مقاطع مختلف حداقل نیاز جهت تبدیل سوابق کاری به مد ارک دانشگاهی عبارتند از:

 دیپلم دبیرستان   

درصورتیکه تحصیلات شما زیر مقطع دیپلم باشد میتوانید با داشتن موارد زیر از یکی از کالجهای معتبر امریکایی مدرک دیپلم دریافت نمایید. 

1)     حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط با رشته مورد نظر.

2)     یکسال سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر.

 فوق دیپلم  

جهت اخذ مدرک فوق دیپلم موارد زیر مورد نیاز میباشد: 

1)     حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط با رشته مورد نظر با شرط دارا بودن دیپلم.

2)     یکسال سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر

 لیسانس  

جهت اخذ مدرک لیسانس دارا بودن دیپلم الزامی است. 

1)     حداقل چهار سال سابقه مرتبط با رشته مورد نظر.

2)     سه سال  سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر.

3)     دو سال سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر و جوایز و تقدیرنامه.

فوق لیسانس  

جهت اخذ فوق لیسانس داشتن مدرک لیسانس الزامی است. 

1)     حداقل شش سال سابقه مرتبط با رشته مورد نظر.

2)     چهار سال  سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر.

3)     سه سال سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر و جوایز و تقدیرنامه.

 دکترا  

برای اخذ دکترا دارا بودن مدرک فوق لیسانس الزامی است در غیر اینصورت دکترای افتخاری اعطا خواهد شد. 

1)     حداقل سیزده سال سابقه مرتبط با رشته مورد نظر.

2)     شش سال  سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر

3)     چهار سال سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر و جوایز و تقدیرنامه.

4)     ارائه تز علمی

5)     ثبت اختراع.


جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت www.taktaz.ws مراجعه نمایید و جهت مشاوره تلفنی با شماره 09196248865 تماس حاصل نماییدبرچسب ها: اخذ مدرک معتبر، اخذ مدارک معتبر،
نگارش توسط رضا امیری :: نظرات ()